Projekti

Arian Rajh
Konzultantske usluge za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo u području digitalizacije procesa, izradu informacijskog modela elektroničkih objekata i izradu dizajna metapodataka. Proces je dizajniran u skladu sa BPMN notacijom i XML metapodatkovni model pripremljen je sukladno METS standardu (Metadata Encoding and Transmission Standard), PREMIS 3.0 standardu (Preservation metadata) i ISO 14721:2012 OAIS standardu (Preservation Description Information datoteke). Digitalizirani objekti izrađeni su sukladno ISO 14721:2012 OAIS standardu i PREMIS objektnoj organizaciji (intelektualni entiteti i njihove reprezentacije)
Hrvoje Stančić
Projekt „Digitalizacija arhivskoga gradiva arhiva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i unaprjeđenje digitalne humanistike“ – voditelj projekta (2018. do danas). Financirano od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
Hrvoje Stančić
Voditelj četiri istraživačke grupe (2013. do 2019. godina): 1) Osiguravanje povjerenja u pohranu u Infrastructure-as-a-Service (IaaS); 2) Komparativna analiza implementiranih državnih e-servisa; 3) Analiza mogućnosti interoperabilnosti državnih e-servisa i 4) Model za dugoročno očuvanje vjerodostojnosti digitalno potpisanih, vremenski označeni i/ili zapečaćenih elektroničkih zapisa (TRUSTER Preservation Model)
Hrvoje Stančić
Savjetnik za Enigio Time AB, Stockholm (2016. do danas) u području inovacije tehnologije ulančanih blokova. Izrada rješenja koja osiguravaju integritet i sljedivost informacija te omogućuju postizanje ispravnosti i cjelokupnosti digitalnih procesa koji služe za dokazivanje istinitosti.
Arian Rajh
Menadžer digitalizacijskog projekta velikih razmjera (2013. do 2017. godina) u sklopu kojeg je digitalizirano više od 20 milijuna stranica organiziranih u dostavljene informacijske pakete (SIP)
Arian Rajh
Menadžer na projektu instrumenta pretpristupne pomoći (2013. do 2014. godine). Projekt je uključio rad na uređivanju poslovnih procesa kao i rad sa IBM FileNet baziranim digitalnim arhivom te njihovo unaprjeđenje i prilagođavanje.
Arian Rajh
Iskustvo sa RFID/barkod rješenjima u arhivima, rješenjima za kontrolu mikroklimatskih uvjeta u arhivskim spremištima, internim digitalizacijskim procesima i zahtjevima povezanima u metapodatke.
Hrvoje Stančić i Arian Rajh
Međunarodna agencija za atomsku energiju, Beč (siječanj 2017. godine). Provođenje treninga i dvodnevnih radionica za zaposlenike u području upravljanja arhivima.
Arian Rajh
Evello, Hrvatska (2012. i 2016. godine). Konzultant za arhivske informacijske sustave (komparativna analiza postojećih sustava), konzultant za ISO 14721 (OAIS referentni model) i zahtjeve za jezik specifičan za arhivsko i uredsko poslovanje.
Hrvoje Stančić i Arian Rajh
itSoft d.o.o., Hrvatska (2016.). Konzultantske usluge za relevantne arhivske standarde u području digitalnog arhiviranja, projekt je uključio analizu postojećeg stanja, izradu metodologije za budući model zrelosti i certifikaciju sustava Archiving-as-a-Service.
HR